Növényvédelem:

Napraforgó, Szója:

Napraforgóban az alternária az alsó leveleken erősen jelen van! Aki nem a virágzás fenológiájában védekezett, annak indokolt lehet most a felszívódó gombaölő használata! Pl: Pictor SC, Amistar Top, Mirador Xtra, Zamir

Almásokban, őszibarackban, kajszibarackban a felszívódó gombaölő (varasodás, monília, lisztharmat, levélfoltosságok) rovarölő szerek (molyok, tetvek) használata aktuális! Az erős lisztharmat nyomás miatt használjunk tankkombinációban kontakt kén, az erős varasodás miatt kontakt réz készítményt az almásokban! Az almamoly második nemzedéke rajzik közepesen, valamint a levéltetvek vannak jelen a gyümölcsösökben. Score 250 EC, Topas 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Runner 2 F, kontakt kén, kontakt réz A kálcium, kálium tartalmú lombtrágyát ne felejtsük ki. A betakarítás miatt a kajszíban, ősziben figyeljünk a szerválasztásnál az ÉVI időkre!

Szőlőben: felszívódó és kontakt gombaölő blokk használata kötelező!!! Valamint a szőlőmolyok, atka, kabóca ellen használjuk tankkombinációban rovarölőt is! Quadris Max, kontakt réz és kén, Karate Zeon 5 CS, Runner 2 F

Hagymában a lisztharmat, peronoszpóra, dinnyében a liszharmat, fuzárium, valamint a levéltetű veszély erős! Célszerű az Amistar Top, Cidely Top, illetve Karate Zeon 5 CS kombinációjának az alkalmazása. A betakarítás miatt figyeljünk a szerválasztásnál az ÉVI időkre!

A burgonyában a fitoftóra jelent meg! Pl: Ridomil Gold, valamint a burgonyabogár is jelen van. Pl: Coragen 20 SC A betakarítás miatt figyeljünk a szerválasztásnál az ÉVI időkre!

Paprikában, pardicsomban a gombás, valamint a baktériumos betegségek, valamint a levéltetvek ellen kell védekezni. Pl: Amistar Top, Karate Zeon 5 CS

Oktatások

Aranykalászos gazda indul, jelentkezni még lehet! Folyamatosan szervezzük a Kamarával közösen a zöld könyves képzéseket!

Jelentkezési lap elérhető nálam!

Újra megy az EVÉNY rendszerünk!

A Gazdálkodási naplókhoz kérem az input anyag (vetőmag, vegyszer, műtrágya) számlákat gyűjtsétek össze, elkezdődtek a KM ellenőrzések!

Pályázatok, egyéb:

1., A parlagfű bírságolást már most is megteheti a Földhivatal szakembere, ha a virágbimbók már jelen vannak. Eltörölték a július 1-i határidőt!!! Különösen figyeljetek az aratás utáni tarlóban ne legyen ott a parlagfű se!!!

2., Legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be kifizetési kérelem az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatására: Megjelent a MÁK 25/2019 (VI.14.) számú közleménye a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről.

3., A NAK tagdíjak fizetési határideje: 2019.08.15.

4.,Év végéig lehet pályázni a Rövid Ellátási Lánc és a helyi piacok fejlesztését szolgáló uniós forrásokra: Az Irányító Hatóság felhívása szerint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP3-16.4.1-17 kódszámú „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című felhívás „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”című fejezetében módosult a támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak, ezzel összhangban pedig két új értékelési határidő is meghatározásra került.

5., A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéthetes ügyfélszolgálati szünetet tart. Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a falugazdász ügyfélszolgálati irodáink kéthetes szünetet tartanak: 2019. július 29. és 2019. augusztus 11. között zárva lesznek. Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt kérjük, forduljanak közvetlenül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságaihoz, ahol tájékoztatást kaphatnak az ügyeletet tartó irodákról, vagy kérdéseikkel a központi ügyfélszolgálatnál (06-80/900-365, ugyfelszolgalat@nak.hu) is érdeklődhetnek.

6., A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálta az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásokat összefoglaló útmutatóját. A NAK az öntözni kívánó termelők számára ezzel is átláthatóbbá teszi az engedélyhez szükséges alapvető lépéseket. Az „öntözéses plakát” bemutatja, melyik minisztérium szakmai felügyelete alá tartoznak az engedélyezésben résztvevő vízügyi, környezet- és természetvédelmi, talajvédelmi hatóságok, valamint tartalmazza a vizek vagyonkezelésért felelős vízügyi igazgatóság és az intézmények elérhetőségeit. Ismerteti az engedélyezési eljárások típusait, hogy mikor kell elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyt kérni. Megtalálhatóak benne azok a jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák az engedélyhez szükséges tervdokumentáció szakmai és jogi követelményrendszerét. Tovább az útmutató kitér a vízkészletjárulék és vízszolgáltatási díjak fizetési kötelezettségére, a díjmentes kvótákra és időszakokra, valamint a hosszú távú állami finanszírozási vállalásra. Az útmutatóban lévő információk tájékoztató jellegűek, ezért az öntözési engedélyeztetési eljárásokban a mindenkor hatályos jogszabályoknak kell megfelelni.

7., Az Agrárminisztérium sajtóközleményben számolt be arról, hogy újabb intézkedéseket tettek az erdősültség növekedésének elősegítésére. Az intézkedés keretében az erdészeti szaporítóanyag termelésének és forgalmazásának megkönnyítése érdekében módosították az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21) FVM rendeletet (a továbbiakban Rendelet).

Kérés, kérdés esetén hívjatok!