NAK hírek, Pályázati lehetőségek:

1. A gazdálkodók érdeklődésére való tekintettel elindítjuk a KAP-tárgyalások aktuális állását, valamint a következő időszak várható változásait bemutató cikksorozatunkat. Végleges döntés továbbra sem született a közös agrárpolitikát érintő kérdésekben, a bizottsági tervezetről hosszadalmas viták folynak.

2. A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet lehetővé teszi azt, hogy az április 1. után észlelt káreseményeket az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig be lehet jelenteni az EK-felületen.

3. Napjainkban a szárazságra hajló időjárási viszonyaink közepette a gyomirtási technológiák az állománykezelések irányába tolódtak el. Száraz tavaszokon, amikor nem érkezik meg a szükséges bemosó csapadék a vetés után, kelés előtt elvégzett kezelések hatásának kifejtéséhez, a csak preemergens kezelést kapott napraforgótáblák elgyomosodnak. Ezeken a területeken a parlagfű többnyire tömegesen gyomosít.

4. A NÉBIH tájékoztatása szerint fokozott ellenőrzés várható az erdei faválasztékot szállítók körében. 2019. január elsejétől már csak az új típusú és hiánytalanul kitöltött, aláírt nyomtatvány használható. A mulasztás komoly szankciókat vonhat maga után.