Hírlevél 2019.10.18.

Növényvédelem:

A repcéket korai poszt még lehet gyomirtani a kétszikű gyomok ellen, bemosó csapadék van. Az egyszikű árvakeléseket (búza, árpa) is most kell kivenni a kultúrából. A repcedarázs álhernyója már károsít. Táblaszintű felvételezést kell végezni a rovaros védekezéshez. Pl: Sultan Top, Agil 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Nurelle-D 50/500 EC

Őszi árpát, őszi búzát szintén javasolt vetés után preemergensen permetezni a gyomok miatt, pl: Legato Trio

A gyümölcsösökben, szőlőkben érdemes lehet egy őszi lemosó permetezést végezni. Pl: Olajos rézkén

Gyümölcsösökben, lucernában nagyon erősen jelen van a mezei pocok. 2 db Lakott járat/100 m2 felett indokolt a Pocok Tox használata járatkezelésre. Jelezzétek, a Hatósággal kell együttműködni a védekezésben. Az idei évtől ügyfélkapun kell benyújtani az adatlapot. 2020. január 28-ig lehet ezt a készítményt használni, eddig kapta meg a szükséghelyzeti engedélyt.

Oktatások, Egyéb

Aranykalászos gazda tanfolyam elindult, jelentkezni még lehet nálam!

Folyamatosan szervezzük a Kamarával közösen a zöld könyves képzéseket! Itt várhatóan novemberben indul kezdő, valamint hossz képzés is!

Jelentkezési lap elérhető nálam!

A tápanyag gazdálkodási tervek elkészítésének a határideje szeptember 30.

A permetezőgépek kötelező felülvizsgálata hamarosan ismét elindul. Mindenki regisztrálja föl magát a www.ngea.hu weboldalra, ezzel megrendelve a szolgáltatást!!! Azok is, akik régebben regisztráltak! Az öt évesnél idősebb gépeken 3 évenként kell elvégezni a felülvizsgálatot. A módosított 43/2010 FVM rendelet 2019.július 20-tól hatályos!!!A Hatóság már bűntethet!

A göngyölegek begyűjtése is folyamatban van a kereskedőknél!

Pályázatok, egyéb:

1., 2019. október 16-án indul a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki. A kifizetés első hetében 50 ezer gazdaságnak mintegy 50 milliárd forintot folyósítanak majd. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100548-kezdodik-a-tamogatasi-elolegek-kifizetese

2., Megkezdődött az egységes kérelmekhez kapcsolódó adategyeztetés. http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100583-megkezdodott-az-egyseges-kerelmekhez-kapcsolodo-adategyeztetes

3., Az integrált növényvédelem alapvetéseit a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 8. melléklete tartalmazza. A szabályozók betartását a VP agrár-környezetgazdálkodásban (VPAKG) részt vevőknél ellenőrzi a Magyar Államkincstár (MÁK) szakmai szervezet bevonásával. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/100380-mire-kell-szamitani-a-helyszini-ellenorzeseken

4., A levélanalízisek, valamint a táp tervek elkészítésének határideje szeptember 30!!!Akinél én csinálom, kérem küldjétek a labor eredményeket hozzá!

5., A földforgalmi törvény 2019. január 11-én hatályba lépett változásai közvetlen és közvetett módon érintik a jogszerű földhasználat igazolását is. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100428-a-jogszeru-foldhasznalat-igazolasanak-valtozasai

6., A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését célzó pályázaton még van elnyerhető forrás. Az egyszerűbb igénylésért ügyfélbarát módosításokat is végrehajtottak. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100458-van-meg-unios-forras-ontozesre

7., Az agrárminiszter döntése értelmében a baromfi- és sertéságazatban dolgozó szakképzett munkaerő megtartása érdekében, a 2019-ben meghirdetett támogatás mértéke 200 000 forintról 500 000 forintra nő. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100488-magasabb-osszegu-foglalkoztatasi-tamogatas-a-baromfi-es-sertesagazatban

8., Október 31-től több cselekvés elvégzése a támogatásokhoz kötődően vagy környezetvédelmi okokból nem lehetséges. Ekkor veszi kezdetét az év azon időszaka, amikor tilos a trágyakijuttatás a nitrátérzékeny területekre, valamint a VP AKG-ba vitt területeken, hiszen ez utóbbi támogatásba belépő gazdálkodók vállalták, hogy az agrárkörnyezet-gazdálkodásba vitt területeken az érzékenységtől függetlenül betartják a nitrátrendelet előírásait. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kolcsonos-megfeleltetes/100424-oktober-vegeig-elvegzendo-teendok

9., A VPAKG/VPÖKO esetében is lehetőség van arra, hogy a gazdálkodó a kötelezettségvállalás 5 éve alatt a támogatott ültetvényét részben vagy egészben kivágja, majd 12 hónapon belül az előírások szerint újratelepítse. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/100543-nem-kell-megijedni

10., Termőföld-tulajdonosok, mező- és erdőgazdálkodók figyelmébe! 2019. október 4-én a Széchenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint változott a VP5- 8.1.1-16. kódszámú „Erdősítés támogatása” elnevezésű felhívás. https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/erdogazdalkodas/100547-jelentos-mertekben-emelkedtek-az-erdositesi-tamogatasi-osszegek

11., Megemelik a méhcsaládok után járó támogatásokat. http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/147-allattenyesztes/100587-megemelik-a-mehcsaladok-utan-jaro-tamogatast

12., Fiatal Gazda Klub estek az osztatlan közös földek helyzetéről. http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/100579-fiatal-gazda-klub-estek-az-osztatlan-kozos-foldek-helyzeterol

13., Beadható a nyári viharkárok utáni kompenzálási kérelem. http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100573-beadhato-a-nyari-viharkarok-utani-kompenzalasi-kerelem

 

Kérés, kérdés esetén hívjatok!